CARBON MINING BALKAN – privredno društvo za izvođenje radova u podzemnim rudnicima

O nama

CARBON MINING BALKAN je srpska kompanija za izvođenje podzemnih rudarskih radova kao i specifičnih podzemnih radova u građevinarstvu, izgradnji hidrotunela itd. Kompanija je osnovana sredinom 2019. godine sa ciljem pružanja usluga internacionalnog kvaliteta srpskoj rudarskoj industriji, koristeći sopstvenu opremu renomiranih svetskih proizvođača.

Osnivač i većinski vlasnik Carbon Mining Balkan je kompanija GRUPA CARBON Poland koja je nastala 2015. godine i koja je za svega par godina od firme koja je imala 50 radnika, zaključno sa današnim danom, narasta do kompanije koja zapošljava oko 900 radnika.

Kvalitet i poštovanje dinamike izvođenja radova na izgradnji rudarskih objekata u Srbiji potpomognut je transferom znanja i iskustva iz poljskih rudnika, angažovanjem instruktora i supervizora iz poljske.

Zahvaljujući visokoj kompetentnosti domaćih radnika, njihovom iskustvu, predanosti i odgovornosti, kao i podrškom kolega rudara iz poljske, u mogućnosti smo da pružimo visok kvalitet naših usluga. Naglasak stavljamo na visok nivo bezbednosti i zdravlja na radu, kao imperativ u svim našim poslovima, kao i konstantom usavršavanju znanja i podizanja kvalifikacija naših zaposlenih, obezbeđujući im redovno učešće na specijalizovanim kursevima i treninzima.

Šta nudimo

Iako najmlađa, Carbon Mining Balkan je vrlo dinamična kompanija specijalizovana za izvođenje podzemnih rudarskih radova, izgradnju rudnika,  rekonstrukciju postojećih objekata, izradu rudarskih prostorija (kosa okna, niskopi uskopi, potkopa i hodnika) koji služe za otvaranje i razradu ležišta, izrada ostalih rudarskih prostorija (slepa okna, sipke) koje služe za istraživanje, eksploataciju, kretanje ljudi, prevoz materijala itd. Tokom izrade rudarskih prostorija vršimo instalaciju cevovoda, podgrađivanje, torkretiranje, ojačavanje i rekonstrukciju raskrsnica u tunelima itd.

Bušenje i miniranje, iskop materijala

Rekonstrukcija postojećih objekata

Instalacija mehaničke podgrade

Ugradnja instalacija

Ojačavanje i rekonstrukcija
raskrsnica u tunelima

Usluga održavanja i
popravke mašina i uređaja

Radovi na osiguravanju prostorija

Instalacija i održavanje kablovskih trasa

Kompletna usluga održavanja i popravke mašina od strane kvalifikovanih servisera

Instalacija kablova niskog, srednjeg i visokog napona kao i kablova telekomunikacije

Bušenje i miniranje, iskop materijala

Rekonstrukcija postojećih objekata

Instalacija mehaničke podgrade

Ugradnja instalacija

Ojačavanje i rekonstrukcija
raskrsnica u tunelima

Usluga održavanja i
popravke mašina i uređaja

Radovi na osiguravanju prostorija

Instalacija i održavanje kablovskih trasa

Kompletna usluga održavanja i popravke mašina od strane kvalifikovanih servisera

Instalacija kablova niskog, srednjeg i visokog napona kao i kablova telekomunikacije

Započnite rudarsku karijeru sa nama

Comments are closed.